25–27 May 2018

About Nuart RAD

Nuart RAD is a pilot project developed as part of Oslo Municipality’s five-year action plan for street art, which promotes graffiti and street art as part of contemporary art in public spaces.

 

The project sees the area adjacent to the Akerselva river – which stretches for 8.2km through the centre of the city – become a venue for a new type of public art program that seeks to make art a part of everyday life. The Akerselva – historically viewed as something of a socio-economic and racial dividing line between east and west – offers the possibility for new narratives and art forms to emerge.

 

The project aims to celebrate the diversity of the four neighborhoods through which the river flows – Nordre Aker, Sagene, Grünerløkka and Gamle Oslo – and to encourage new ways of engaging with each other and our surroundings through the creation of an ever evolving and often ephemeral ‘art trail’.

 

Book your place at the Nuart RAD conference (25/26 May) here.

Om Nuart RAD

Nuart RAD er et pilotprosjekt som inngår i Oslo Kommunes femårige handlingsplan for gatekunst. Planen fremmer graffiti og gatekunst som en del av samtidskunst i offentlig rom.

 

Prosjektet utfolder seg i området rundt Akerselva, som strekker seg 8,2 km gjennom bykjernen. Området forvandles til en ny offentlig kunstarena, som vil bidra til at kunst blir en del av hverdagen. Akerselva, som historisk sett betraktes som et sosialøkonomisk- og raseskille mellom øst- og vestkanten, blir en arena hvor nye former for historier og kunstformer vil ha sitt utspring.

 

Målet med prosjektet er å feire mangfoldet i de fire nabolagene hvor elven renner; Nordre Aker, Sagene, Grünerløkka og Gamle Oslo. Prosjektet skal også oppmuntre til nye måter å interagere med hverandre og våre omgivelser ved å skape en tverrfaglig ”kunst-sti”.

 

Bestill ditt sted på Nuart RAD konferansen (25/26 mai) her.

Artists

Speakers

Program

Program at a Glance

Conference Day 1: Keynote presentation – Art as Urban Interruption

Friday 25 May, 11:10–11.50

Conference Day 1: DIY Now

Friday 25 May, 12:00–13:15

Conference Day 1: Be Reasonable, Demand the Impossible

Friday 25 May, 13:30–14:15

MAP

Delivery partner

Partners

Media Partners

Associate media partners

2017 — Design by Studio Bergini — Code by Tortuga Labs